Skogsvärdering och förvaltning

SCA SKOG AB, Norrbottens Skogsförvaltning förvaltar omkring 500 000 hektar landareal där 362 000 hektar är produktiv skogsmark. Alla skötsel, skogsvärdering, inköp försäljning samt avverkning sker med hjälp av entreprenörer. Vi värdesätter kvalitet och ser till att alla uppdrag utförs med stor noggrannhet.

Kontakta oss